Get Adobe Flash player

Bemutatkozás

 

 

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja és együttműködésre ösztönözze a turizmusban érdekelt gazdasági szereplőket helyi és kistérségi szinten is.  Az Egyesület számos tevékenységet végez céljai megvalósítása érdekében. A teljesség igénye nélkül ezek a következők:

 

  • Szentes látnivalóinak, valamint kulturális értékeinek megismertetése céljából „Szentesi Körséta” elnevezésű program a helyi lakosság és a városunkba érkező vendégek számára, havi rendszerességgel.

 

  • 2011 Húsvét hétfőjén elsőként került megrendezésre a az Egyesület szervezésében a Kézműves Ízek Fesztiválja. A nagy sikerű családi fesztivál hagyományteremtő céllal indult útjára, s a jövőben évente megrendezésre kerül.

Szolgáltatásaival segíti az Ön pihenését:

  • A turisztikában érdekelt vállalkozásokról információ adás  /szállás, étkezés, szórakozás, sport/

 

  • Az ide látogató turisták részére -egyéni vagy csoportos –programszervezés, idegenvezetés, tolmácsolás.

 

Az egyesület legfőbb célja a szentesi, Szentes környéki turizmus fejlesztésében, működésében való közreműködés, az idegenforgalomban és turisztikában érintett, illetve azzal foglalkozó cégek és vállalkozások összefogása, tevékenységük összehangolása, információkkal való ellátása továbbá a gazdasági jellegű turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása oly módon, hogy a településre érkező küldöttségeket, delegációkat, üzleti tárgyaláson résztvevő vendégeket bevonják a városi turizmusba.

Az egyesület deklralálja az abszolút politikamentességet, politikai célú, tartalmú, arra bármilyen formában irányuló vagy ráutaló tevékenységet nem folytat, ezzel szemben nyitott minden helyi, a turisztikában, idegenforgalomban, vendéglátásban érdekelt vállalkozással kapcsolatban, partnerséget vállal a turisztikai jellegű rendezvények, események létrehozásában és megsegítésében. Különös tekintettel az egészségmegőrzés, a gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, a sport, a kultúra, a kulturális örökség megóvása és a természetvédelem témakörét illeti.

Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek, melynek belépési feltétele:

– Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, illetve amely elfogadja az Egyesület céljait, alapszabályát, részt vesz annak munkájában, fizeti a tagdíjat és akit, illetve amelyet az Egyesület tagjai sorába felvesz.

– Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, illetve amely az Egyesület céljait elfogadja és tevékenységét anyagilag és erkölcsileg támogatja, de rendes tagként abban nem kíván tevékenykedni.

A tag felvételéről az elnökség dönt a soron következő ülésén . A felvételi kérelemhez  két korábbi egyesületi tag írásos ajánlása szükséges.

Közgyűlés:

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességét foglalja magában.

Minden tagnak 1 szavazata van, a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.

Elnökség:

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök és az elnökségi tagok. Az elnökség 3 főből áll.

Ellenőrző bizottság:

Az Egyesület ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, mely 1 fő elnökből és 2 tagból áll.

 

Az Egyesület tisztségviselőit 5 évre választják.

 

Az Egyesület célja:

  1. Szentes és a járás turizmusának fellendítése, annak generálása, a turizmusban érdekelt gazdálkodó szereplők tevékenységének összehangolása, turisztikai jellegű információkkal ellátása,
  2. kapcsolati rendszer kiépítési és folyamatos kiszélesítése az egyesületi tagok és a turisztikai tevékenységet végző gazdálkodó és egyéb szervezetek, valamint a turizmushoz kapcsolódó feladatokat ellátó önkormányzati egységek és a turizmusban érdekelt természetes személyek között,
  3. a kistérség gazdasági fejlesztése hosszútávon, a régiók gazdálkodó szerveihez érkező vendégek bevonása a helyi turizmusba,
  4. országos szinten kapcsolattartás a turisztikával foglalkozó szervezetekkel,
  5. speciális gazdasági tevékenységek elősegítése, nem egyesületi tagok részére is, amennyiben az kapcsolatban áll a turizmussal.

 

A város turizmusáról alkotott  véleményünk:

A város turizmusának fejlesztése élénkítése nehéz feladat.

Városunk még nem rendelkezik olyan turisztikai adottsággal, ami automatikusan jelentős tömegeket vonzana ide. Ezért lényeges megtalálnunk azt az utat, amely mégis sikeressé tehet bennünket.

Véleményünk szerint a sport /verseny és tömeg/és a  egészség megőrzés területe az amely a turizmus fejlesztés középpontjába kerülhet. Ezt egészíthetik ki a város zenei és kulturális programjai és a környék nevezetességei.

Sport turizmusban a versenyek szervezésével egészség turizmusban családi vagy akár sportos osztálykirándulási célpont is lehetnénk

A városnak ki kell használnia

-a Kurca adta lehetőségeket: csónakázás kajakozás,

-az Alföld sík adottságát: kerékpározás.

Itt sajnos gond az összefüggő kerékpárutak hiánya, de egyre bővül (már megközelítőleg 40 km), ajánljuk a térségi kerékpár utakat, van BMX pályánk, a terep  kerékpározást is kitalálhatnánk útvonalakkal.

 

Jelenleg a szálláskapacitása a városnak megítélésünk szerint  egy intenzívebb turizmus beindításához kevés.  Szükség lenne  több olyan sport és középkategóriás szállásra ahol 40-50 főt el lehet szállásolni. Legalább 1 busznyi vendég 1 szálláshelyen elférjen.

A sokak által  hőn áhított konferencia turizmus pedig addig nem fog beindulni, amíg olyan minőségi szállodánk nem lesz ahol 70-100 körüli vendéget el tudunk szállásolni egy helyen.

 

Mi a magunk eszközeivel igyekszünk segíteni ezt a folyamatot. Ehhez azonban minden szinten: vállalkozók, Önkormányzat, lakosság  szemléletváltásra van szükség. Meg kell tanulnunk együtt gondolkodni,  együtt működni ,együtt cselekedni és a legfontosabb megbízni egymásban. Amíg ezt nem tudjuk felmutatni a siker is várat magára.

 

Egyesületünk Facebook oldala

Szentesi Gyors Rádió 451 Szentes TV Szentes Város Önkormányzata Szentesi Szuperinfo Szentesi Mozaik Városi Visszhang Szentesinfo Szentesi Élet Dózsa Ház Szentes Kincsei Koszta József Múzeum