Szentesi Vendégszeretet Egyesület

Szeretnék tag lenni

Szeretettel várunk az egyesületbe olyan tagokat, akik tevékenyen szeretnének részt venni városunk civil életében.
Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek, melynek belépési feltétele:

– Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, illetve amely elfogadja az Egyesület céljait, részt vesz annak munkájában, fizeti a tagdíjat és akit, illetve amelyet az Egyesület tagjai sorába felvesz.

– Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, illetve amely az Egyesület céljait elfogadja és tevékenységét anyagilag és erkölcsileg támogatja, de rendes tagként abban nem kíván tevékenykedni.

Csatlakozzon hozzánk!

Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek, melynek belépési feltétele:

  • Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, illetve amely elfogadja az Egyesület céljait, az (2022-ben módosított) alapszabályát, részt vesz annak munkájában, fizeti a tagdíjat és akit, illetve amelyet az Egyesület tagjai sorába felvesz.
  • Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, illetve amely az Egyesület céljait elfogadja és tevékenységét anyagilag és erkölcsileg támogatja, de rendes tagként abban nem kíván tevékenykedni.

A beérkező kérelmekről, a tag felvételéről az elnökség dönt a soron következő ülésén. A felvételi kérelemhez  két korábbi egyesületi tag írásos ajánlása szükséges.

A tagsági viszony megszüntetését írásban kell bejelenteni, amit a tagdíj megfizetése után fogadunk el.

A tagfelvételhez szükséges dokumentumok:

    Szentesi Vendégszeretet Egyesület – Tagfelvétel kérelem
    Szentesi Vendégszeretet Egyesület – Ajánlás tagfelvételhez