Szentesi Vendégszeretet Egyesület

Bemutatkozás

Bemutatkozás:

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja és együttműködésre ösztönözze a turizmusban érdekelt gazdasági szereplőket helyi és kistérségi szinten is. Az Egyesület számos tevékenységet végez céljai megvalósítása érdekében. A teljesség igénye nélkül ezek a következők:

• Szentes látnivalóinak, valamint kulturális értékeinek megismertetése céljából „Szentesi Körséta” elnevezésű program a helyi lakosság és a városunkba érkező vendégek számára, havi rendszerességgel.

• 2011 húsvét hétfőjén elsőként került megrendezésre az Egyesület szervezésében a Kézműves Ízek Fesztiválja. A nagy sikerű családi fesztivál hagyományteremtő céllal indult útjára, s a jövőben évente megrendezésre kerül.

• Az Üdülő- és Sportközpont strandsétányán a nyári szezonban négy szombat délután az Egyesület és partnerei gasztronómiai, kéziműves és város bemutatóval szórakoztatják a strand látogatóit.

Egyesületünk szolgáltatásaival segíti az Ön pihenését:

• A turisztikában érdekelt vállalkozásokról információ adás /szállás, étkezés, szórakozás, sport/

• Az ide látogató turisták részére -egyéni vagy csoportos – programszervezés, idegenvezetés, angol, német, francia, orosz nyelvű tolmácsolás.

Az egyesület legfőbb célja a szentesi, Szentes környéki turizmus fejlesztésében, működésében való közreműködés, az idegenforgalomban és turisztikában érintett, illetve azzal foglalkozó cégek és vállalkozások összefogása, tevékenységük összehangolása, információkkal való ellátása továbbá a gazdasági jellegű turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása oly módon, hogy a településre érkező küldöttségeket, delegációkat, üzleti tárgyaláson résztvevő vendégeket bevonják a városi turizmusba.

Az egyesület deklarálja az abszolút politikamentességet, politikai célú, tartalmú, arra bármilyen formában irányuló vagy ráutaló tevékenységet nem folytat, ezzel szemben nyitott minden helyi, a turisztikában, idegenforgalomban, vendéglátásban érdekelt vállalkozással kapcsolatban, partnerséget vállal a turisztikai jellegű rendezvények, események létrehozásában és megsegítésében. Különös tekintettel az egészségmegőrzés, a gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, a sport, a kultúra, a kulturális örökség megóvása és a természetvédelem témakörét illeti.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességét foglalja magában. Minden rendestagnak 1 szavazata van, a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.

Elnökség: Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök, az alelnök és a gazdálkodást irányító, felügyelő elnökségi tagból áll.
A közgyűlés az Egyesület tisztségviselőit 5 évre választja.
2020-tól elnök: Matkócsik Pál Ferenc, elnökhelyettes: Hankó Györgyné, a gazdálkodást irányító, felügyelő elnökségi tag: Sipos Orsolya

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület a turizmus, a térség vendégvonzó képessége érdekében aktívan részt vesz a fejlesztési tervek kialakításában, megvalósításában, az eredmények bemutatásában, ezért:

A Szentes Város Önkormányzata Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságában állandó meghívottként vesz részt.
Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tagja.
A Szentesi Helyi Akciócsoport Egyesület tagja.
A Körös-menti Turisztikai és kulturális Egyesület és TDM tagja

Az Egyesület célja:

1. Szentes és a járás turizmusának fellendítése, annak generálása, a turizmusban érdekelt gazdálkodó szereplők tevékenységének összehangolása, turisztikai jellegű információkkal ellátása,

2. kapcsolati rendszer kiépítési és folyamatos kiszélesítése az egyesületi tagok és a turisztikai tevékenységet végző gazdálkodó és egyéb szervezetek, valamint a turizmushoz kapcsolódó feladatokat ellátó önkormányzati egységek és a turizmusban érdekelt természetes személyek között,
3. a kistérség gazdasági fejlesztése hosszútávon, a régiók gazdálkodó szerveihez érkező vendégek bevonása a helyi turizmusba,
4. országos és regionális szinten kapcsolattartás a turisztikával foglalkozó szervezetekkel,
5. speciális gazdasági tevékenységek elősegítése, nem egyesületi tagok részére is, amennyiben az kapcsolatban áll a turizmussal.

A város turizmusáról alkotott véleményünk:

A város turizmusának fejlesztése élénkítése nehéz feladat.
Városunk még nem rendelkezik olyan turisztikai adottsággal, ami automatikusan jelentős tömegeket vonzana ide. Ezért lényeges megtalálnunk azt az utat, amely mégis sikeressé tehet bennünket.
Véleményünk szerint a sport /verseny és tömeg/és az egészség megőrzés területe az, amely a turizmus fejlesztés középpontjába kerülhet. Ezt egészíthetik ki a város zenei és kulturális programjai és a környék nevezetességei.
Sport turizmusban a versenyek szervezésével egészség turizmusban családi vagy akár sportos osztálykirándulási célpont is lehetnénk.

A vendégei igényei érdekében ki kell használnia:

-a Kurca adta lehetőségeket: horgászat, csónakázás kajakozás,
-az Alföld sík adottságát: kerékpározás.

Az összefüggő kerékpárúthálózat egyre bővül (már megközelítőleg 40 km), ajánljuk a térségi kerékpárutakat, van BMX pályánk.

A kerékpár túrákhoz honlapunkon található útvonaltervek adnak ötleteket és a hosszabb terep kerékpártúrákhoz a Szent Jupát Egyesület által kialakított útvonalakat javasoljuk.

Jelenleg a szálláskapacitása a városnak megítélésünk szerint egy intenzívebb turizmus beindításához kevés. Szükség lenne további, olyan sport és középkategóriás szállásra, ahol 40-50 főt el lehet szállásolni.

A sport és a konferencia turizmus igényeinek megfelelő első szentesi négycsillagos szálloda, az OPEN HOTEL (70 fős) már 2018-tól fogadja a vendégeket.

Mi a magunk eszközeivel igyekszünk segíteni ezt a folyamatot. Ehhez azonban minden szinten: vállalkozók, Önkormányzat, lakosság szemléletváltására van szükség. Meg kell tanulnunk együtt gondolkodni, együtt működni, együtt cselekedni és a legfontosabb megbízni egymásban. Amíg ezt nem tudjuk felmutatni a siker is várat magára.